HEMOSLAVIJA BLOG
Poleganje rasada paprike
Poleganje rasada paprike

Poleganja rasada Pythium dabaryanum i Pythium ultimum


Rhisoctonia paprike
Rhisoctonia paprike

Rhisoctonia paprike


Plamenjača paprike
Plamenjača paprike

Smatra se jednom od najopasnijih bolesti paprike. Simptomi su razliciti, zavisno od fenofaze u kojoj je ostvarena zaraza, mesta infekcije, odnosno biljnog organa i spoljašnjih uslova.


expand_less