access_time 25.01.2021 (08:50:25) person Admin

Plamenjača paprike

Plamenjača paprike

Plamenjača paprike


Smatra se jednom od najopasnijih bolesti paprike. Simptomi su razliciti, zavisno od fenofaze u kojoj je ostvarena zaraza, mesta infekcije, odnosno biljnog organa i spoljašnjih uslova. Rasad i mlade biljke paprike mogu biti zaražene u predelu korenovog vrata, koji nekrotira i obolele biljke poležu. Pri zarazi korenovog vrata rasadenih biljaka uočava se mrka zona tkiva u prizemnom delu stabla Zaražene biljke naglo venu i suše se. Mrka nekroza se javlja i na gornjim delovima stabla ili bočnim granama, najčešce u pazuhu lista. Gljiva preko lisne peteljke može da prodre i u lisku, što je reda pojava. Na lišcu se u početku javljaju sitne tamnozelene pege, koje se vremenom povećavaju i suše.

Plodovi paprike bivaju zaraženi kroz peteljku, prodiranjem patogena iz zaraženog stabla. U uslovima povećane vlažnosti zahvaćeni delovi ploda dobijaju tamnozelenu boju i omekšavaju, a na njihovoj površini se javlja beličasta prevlaka. Ako posle infekcije nastupi period suvog i toplog vremena plodovi se smežuravaju i suše, a meso ploda se raspada, tako da od ploda ostane samo providna pokožica. Ovako sasušeni plodovi ostaju pričvršceni na biljci.

Zaštita paprike od Phytophthora capsici je prilicno složena i obuhvata niz mera. Koristiti dezinfikovan supstrat za proizvodnju rasada. U proizvodnji rasada preporučuje se preventivna primena fungicida Bravo i Quadris. Pri rasadivanju svaku biljku treba zaliti rastvorom preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida.

Za zaštitu paprike od prouzrokovaca plamenjače po rasadivanju mogu se primenjivati fungicidi koji deluju na gljive roda PhytophthoraRidomil Gold MZBravo i Quadris ili Promesa

Komentari

expand_less