access_time 25.01.2021 (08:59:01) person Admin

PLAMENJAČA KUPUSA

PLAMENJAČA KUPUSA - Peronospora parasitiks


Pri vlažnom i prohladnom letu javljaju se štete na jesenjem kupusu za proizvodnju glavica. Karakteristicni simptomi su krupne, žute, uglaste pege, oivičene lisnom nervaturom. Plamenjača se najpre razvija na doljem starijem lišću i širi od ivice prema glavnom lisnom nervu. U uslovima vlažnog vremena sa donje strane lista, u okviru pega, nastaje prevlaka koju čine reproduktivne tvorevine gljive.

Zaštita: Primenjivati najmanje trogodišnji plodored i uklanjati korove i samonikle biljke iz familije Brassicaceae. Kupus gajiti na ocednom zemljištu, a sadnju izvršiti tako da postoji veće rastojanje u redu i izmedu redova u cilju boljeg provetravanja. Kupus saditi na osunčanim terenima, a zaštitu od plamenjače obavljati fungicidima uz dodavanje okvašivaca.

Hemijska zaštita: U Srbiji nema puno registrovanih preparata za ovu bolest ali se u praksi I nekim zemljama u okruženju primenjuju sledeći preparati:

Quadris 0,75 l/ha, Curzate 2,5-3,5 kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Cuprozin 3,5 kg/ha, Cuproxat 2 l/ha, Folio gold 2,5 l/ha, Ridomil gold 68 WP 2,5 kg/ha, Ridomil plus sa bakrom 4 kg/ha, Bravo, 2 l/ha, Dithan 2,5-3 kg/ha, Antracol 2 kg/ha I td…


Komentari

expand_less