access_time 23.01.2021 (12:51:25) person Admin

Poleganje rasada

Izazivači: Pythium spp., Rhizoctonia solani, Phytophtora spp.,

pithium1pithium2

 

Pri proizvodnji paradajza iz rasada može doći do pojave velikih šteta na klijancima i mladim biljkama. Na prizemnom delu klijanca javljaju se vodenaste pege. Tkivo se suši i propada. Obolele biljke se tope i nestaju. Javlja se u oazama. Osnovni razlozi pojave oboljenja su loši uslovi u kojima se rasad proizvodi, pre svega visoka vlažnost supstrata i vaduha, visoka temperatura, slaba osvetljenost i velika gustina useva. Sterilizacija supstrata za setvu i pikiranje. Mere suzbijanja : Stvoriti optimalne uslove za biljku paradajza. Tretirati fungicidima kao što su Previcur, Balb, Rival 607, Proplant. Previcur energy,...
Komentari

expand_less