access_time 25.01.2021 (09:06:05) person Admin

ANTRAKNOZA LUBENICE I DINJE

ANTRAKNOZA LUBENICE I DINJE – Colletotrichum lagenarium

 

Simptomi bolesti se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima biljaka: lišću, stablu (vreži) i plodovima. Prvi simptomi se javljaju na kotiledonim listićima u vidu okruglih, nekrotičnih, mrkih pega. Oboleli kotiledoni se suše i opadaju. U polju simptomi se jasno zapažaju na starijem lišću pri osnovi vreže. Oni u početku žute, kasnije se na njima javljaju pojedinačne okrugle do uglaste pege, veličine 0,2-2,0 cm. Na pegama se sa lica lista u vlažnim uslovima obrazuju konidije, koje su utopljene u eksudat. Središnji, nekrotični deo pege, je svetlije, dok je periferni zagasitije boje i oko njega se uočava hlorotični oreol. U okviru pega suvo lisno tkivo se cepa i ispada. U slučajevima jačih zaraza, pege prekrivaju čitav list, zbog čega se suši i izgleda kao spržen.

Na stablu se obrazuju izdužene (1-5 cm), prilično krupne ovalne pege, manje ili više uvrnute u tkivo. One su u početku narandzaste boje, zbog konidijskog eksudata, a kasnije postaju mrke boje. Pojava većeg broja pega na vrežama izaziva uginjavanje dela vreže iznad zaraženih mesta.

Najtipičniji simptomi antraknoze se javljaju na plodovima. Na njima se uočavaju tamne, vodenaste, ugnute pege.One su po obliku okrugle do ovalne, veličine 0,5-5,0 cm. Broj pega na plodu može biti veoma veliki. Nekrotične pege naseljavaju saprofiti, zbog čega oni trule i propadaju. Na pegama se pored mrkocrnih acervula obrazuje i narandzasti eksudat sa konidijama, koji pokriva gotovo čitavu pegu. Razorno delovanje patogena se, uglavnom,odvija u kori ploda, retko prodire dublje do semena.

Osobine patogena

Razvoj patogena pospešuje toplo i kišovito vreme.Konidije C.lagenarium klijaju pri temperaturi 4-36 stepeni C (opt.24-25 stepeni C) i vlažnost vazduha 60-100%. Pored lubenice i dinje ova gljiva se razvija i na krastavcima, tikvama i nekim korovskim biljkama.

Mere zaštite

Preventivne mere zaštite mogu biti gajenje otpornih sorti, trogodišnji plodored, uništavanje obolelih biljnih ostataka, proizvodnja semena isključivo iz zdravih plodova i dezinfekcija semena ( termička dezinfekcija se ostvaruje toplom vodom na 57 stepeni C u trajanju od 20 minuta. Tokom vegetacije treba koristiti sledeće fungicide: Score 0,5 l/haAntracol 2-2,5 kg/ha, Dithane 2,5 kg/ha, Bravo 2 l/ha, Quadris 0,75 l/ha Folio gold 2,5-3 l/ha itd… Ukoliko je vreme kišovito hemijsku zaštitu treba obavljati svakih 10-12 dana.


Komentari

expand_less