access_time 23.01.2021 (12:44:54) person Admin

Bakteriozna krastavost plodova paradajza

Bakteriozna krastavost plodova paradajza

( Izazivač: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)

bakterija1bakterija2

 

 

Tokom leta, može doći do pojave masovne infekcije plodova i višestrukog smanjenja prinosa.Na listu se uočavaju male, vlažne ili uljaste pege nepravilnog oblika Obolele biljke mnogih sorti sa starošću se prividno opravljaju međutim i dalje su zaražene i daju umanjeni rod. Vremenom sredina pege dobija mrku, a periferni deo ljubičasto mrku boju. Pege se šire i spajaju, a obolelo tkivo se lomi i ispada. Na stablu se mogu zapaziti vlažne, tamnozelene pege nepravilnog oblika, koje izazivaju prstenovanje i sušenje vršnog dela stabla. Najčešći simptomi su na plodovima paradajza. Pege na nezrelim plodovima su u početku vrlo sitne i zelenkasto mrke. Širenjem pega, obolelo tkivo postaje mrko, a u sredini se uočavaju zrakaste pukotine. Nastale promene se nepravilno razvijaju dobijajući karakterističan izgled krasta, po čemu je bolest i dobila ime. Oboleli plodovi se deformišu i gube tržišnu vrednost ili potpuno izumiru.

Primena preparata na bazi bakra (Blauvit, Bakrocid…), može umanjiti brzinu širenja ove bolesti.


Komentari

expand_less