access_time 23.01.2021 (12:41:06) person Admin

Najvažnije štetočine paradajza

lisne-vasi

Lisne vaši /Myzus persicae/Hemijske mere primeniti kada se na slučajnom uzorku od mere 100 listova vaši pojave na više od 10. Lisne vaši redovno zaštite suzbijati od momenta čim se primete a naredna prskanja obaljati u razmaku 7-10 dana naizmeničnom primenom sledećih insekticida : Confidor 200- SL 0,1%, Decis 2,5- EC 0,04%, Mospilan 20- SP 0,03%, Talstar 10- EC 0,05% Actellic - 50 u koncetraciji 0,05- 0,1%, Lannate 90.

 bela-leptirasta

Bela leptirasta vaš / Trialeurodes vaporariorum /

Odrastao insekat je beličaste boje dužine do 2mm. U toku godine ima veći broj generacija. Polaže jaja na naličju lista iz kojih se pile zelenkaste larve. Hrane se sisajući sokove biljaka. Veoma se teško hemijski suzbija.

Mere zaštite: Upotreba žutih lepljivih ploča u zaštićenim objektima. 10 ploča na 500 m 2 . Upotreba zaštitnih mreža na objektima. Hemijske mere (Preparat na bazi Tiometoxama. Potapanje rasada pre sadnje i zalivanje biljaka do plodonošenja. Preparat na bazi Pirimifos- metila. Maksimalno dva puta godišnje može se primeniti na istoj površini), Fastac, Talstar, Elisa, Difos, Actelic, Ches, Movento.

 

crveni paik

Crveni pauk (Tetranychus urticae):

Nalaze se na naličju lista, gde ispredaju paučinu između glavnih nerava. Pri većem napadu lišće dobija bledozelenksatu boju.

Mere zaštite: Redovno uklanjanje korova Održavanje visoke relativne vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru. Primena akaricida ( Prporučije se preparat Omite EW, Envidor 240 SC, Vertimec, Abastate, Armada

 

pamukova-sovica

Pamukova sovica Helicoverpa armigera

Hemijska zaštita Affirm, Avaunt, Coragen.

Komentari

expand_less