access_time 23.01.2021 (12:50:17) person Admin

Čađava plesan lista (Izazivač:Fulvia Fulva, sin. Cladosporium fulvium).

Čađava plesan lista (Izazivač:Fulvia Fulva, sin. Cladosporium fulvium).

cadjavap1cadjavap2

Ova bolest se uglavnom javlja na paradajzu u plastenicima i staklenicima. U povoljnim uslovima može pruzrokovati veće štete. Oboljenje se ispoljava uglavnom na lišću, najpre na donjim delovima biljaka. Parazit se retko javlja na cvetovima, plodu i stablu paradajza. Na licu lista nastaju prvo svetlozelene i žutozelene pege sa nejasnim rubovima. Kasnije zahvaćeno tkivo nekrotira i dobija mrku boju. U isto vreme sa donje strane lista gljiva formira gustu, sivomrku prevlaku. Usled povećanja površine zahvaćene nekrozom lišće se uvija, suši i opada. Regulacija temperature, vlage i osvetljenja predstavljaju preventivne mere u borbi sa ovim parazitom. Hemijska zaštita Ortiva Opti, Dithan, Mankogal… 


Komentari

expand_less