access_time 25.01.2021 (09:14:36) person Admin

Kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina. Pored kukuruza kao glavnog domaćina napada i povrtarske biljke od kojih ekonomski značajne štete nanosi paprici. Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u biljnim  ostacima svojih domaćina. U proleće prelazi u stadijum lutke, a u junu se javljaju leptiri prve generacije. Leptiri su smeđe boje sa dve krivudave linije preko prednjih krila. Kod njih je izražen polni dimorfizam, pa su ženke krupnije i svetlije boje, a mužjaci sitniji i tamnije boje. Let leptira traje oko mesec dana. Lete noću, a jaja polažu u grupama na naličju lista. Ispiljene larve se hrane na listu i ubušuju se u stabljike. Larve su sive sa tamnom glavom i tamnom prugom duž tela. Druga generacija se javlja krajem jula i početkom avgusta. Gusenice druge generacije kukuruznog plamenca se ubušuju u plod paprike uz  peteljku. Pored otvora se može uočiti izmet gusenice. One se hrane semenkama i mesom ploda. Oštećeni plodovi su podložni napadu mikroorganizama,pa trule i propadaju. Tretman na paprici se izvodi 7-10 dana posle početka leta druge generacije. Suzbijanje ove štetočine treba obaviti pre piljenja gusenica ili najkasnije dok se one ne ubuše u plod. Dinamika leta leptira se može pratiti feromonskim i svetlosnim klopkama. Prisustvo položenih jaja se može utvrditi vizuelnim pregledom biljke. Insekticidi Coragen i Avaunt daju dobre rezultate u suzbijanju ove štetočine.
Komentari

expand_less