access_time 25.01.2021 (09:02:43) person Admin

CRNA PEGAVOST KROMPIRA

CRNA PEGAVOST KROMPIRA – Alternaria solani


Značaj: Postoje različita mišljenja o ekonomskom značaju ove bolesti krompira u našoj zemlji. Neki smatraju da crna pegavost ne pričinjava veće štete, dok drugi ističu da se ona često javlja u aridnim i toplim područjima zemlje.

Simptomi: Bolest zahvata lišće, stablo i krtole krompira. Na lišću se formiraju koncentrično zonirane pege, ogruglastog do nepravilnog oblika, sa navlakom tamnomrke boje (konidiofore I konidije gljive). Izdužene pege crne boje, koje se često spajaju nastaju na stablu i lastarima biljaka. Karakteristična je pojavaokruglih, utonulih pega na krtolama

Biologija: A. solani napada razne biljke iz roda Solanum. Češće se javlja i veće štete pričinjava na paradajzu. Parazit se održava na zaraženim biljnim ostacima na njivi. Može se prenositi I obolelim krtolama. Suša sa visokim temperaturama tokom leta I kraćim vlažnim periodima pogoduju razvoju bolesti.

Zaštita: Upotrebom zdravog sadnog materijala, gajenjem otpornih sorata, primenom plodoreda kao i uništavanje zaraženih biljnih ostataka i najmanje dvogodišnji plodored, predstavljaju osnove preventivne mere zaštite krompira. U

slučaju postojanja realne opasnosti od pojave i razvoja patogena u usevu krompira treba primeniti hemijske mere zaštite. Sa zaštitom treba početi preventivno, pre pojave bolesti. Većina fungicida koji se koriste u programu zaštite od plamenjače deluje i na prouzrokovača crne pegavosti.

PREPARATI REGISTROVANI ZA SUZBIJANJE ALTERNARIE

Preparat

Aktivna materija

Količina primene po ha

Karenca

Consento

propamokarb-hidrohlorid + fenamidon

1,8-2 l/ha

7

Valis M

mankozeb+valifenal

2-2,5 kg/ha

7

Equation pro-WG

cimoksanila + famoksadon

0,4 kg/ha

14

Score 250-EC

difenkonazol

0,5 kg/ha

14

Acrobat MZ-WG

dimetomorfa + mankozeba

2-2,5 kg/ha

14

Dithane M-45

Mankogal,

Makosav…

mankozeb

2-2,5 kg/ha

14

Polyram-DF

metiram

1,5-2 kg/ha

14

Antracol WP-70

Propineb

1,5-1,8 kg/ha

14

Fantic M

Mankozeb+benalaksil

2,5 kg/ha

14


Komentari

expand_less