access_time 25.01.2021 (08:45:47) person Admin

Plamenjača paradajza

Plamenjača paradajza - izazivač Phytohtora infenstans


Pričinjava velike štete u proizvodnji paradajza. Obzirom da se parazit pri povoljnim uslovima za razviće bolesti veoma brzo širi uništavajući najveći deo lisne mase biljaka, gubici prinosa i pogoršanje kvaliteta proizvoda su veliki. Simptomi se kod paradajza javljaju na svim nadzemnim organima biljaka. Na listu su pege svetlozelene i vodenaste. Ubrzo nakon pojave prvih simptoma obično ceo list bude zahvaćen nekrozom. Potpuna defolijacija i propadanje lista se često dešava za 10-14 dana. Oboleli plodovi lako opadaju. Prve zaraze se ostvaruju na donjim listovima odakle se bolest veoma brzo širi na ostale delove biljaka. Prohladno i vlažno vreme pogoduje razvoju plamenjače. Pored gajenja manje osetljivih sorti/hibrida paradajza, skoro redovno se moraju izvoditi i hemijske mere zaštite.


PREVENTIVNI PREPARATI
Preparat
Aktivna materija
Količina primene
Karenca
Equation pro
cimoksanil + famoksadon
0,4 kg/ha
3
Cuprozin
bakarni o.h.
3,5 kg/ha
7
Funguran OH
bakarni hidroksid
5 kg/ha
7
Cuproxat
trobazni bakar sulfat
2 l/ha
7
Bakarni oksi h.
bakarni o.h
5-7,5 kg/ha
7
Nordox
bakarni oksid
1 kg/ha
7
Blauvit
bakarni hidroksid
7
Bravo
Dakoflo
Odeon…
hlorotalonil
2 l/ha
7
Dithane
Penncozeb
Mankogal
Mankosav…
mankozeb
2,5 kg/ha
14
Antracol
propineb
2-2,5 kg/ha
14
Polyram DF
metiram
2 kg/ha
14
SISTEMIČNI PREPARATI
Quadris
azoksistrobin
0,75 l/ha
3
Ortiva opti
azoksistrobin +
hlorotalonil
2-2,5 l/ha
3
Pergado
mandipropamid  + bakar okishlorid
4-5 kg/ha
3
Folio Gold
metalaksil-m + hlorotalonil
2,5- l/ha
7
Acrobat MZ
dimetomorfa + mankozeba
2-2,5 kg/ha
14
Consento
propamokarb-hidrohlorida + fenamidona
1,7-2 l/ha
14
Silueta
propamokarb-hidrohlorida + mankozeba
4 l/ha
14
Infinito
propamokarb hidrohlorid +fluopikolid
1,2-1,6 l/ha
14
Ridomil gold
metalaksila-M +  mankozeba
2,5 kg/ha
21

 

Pričinjava velike štete u proizvodnji paradajza. Obzirom da se parazit pri povoljnim uslovima za razviće bolesti veoma brzo širi uništavajući najveći deo lisne mase biljaka, gubici prinosa i pogoršanje kvaliteta proizvoda su veliki. Simptomi se kod paradajza javljaju na svim nadzemnim organima biljaka. Na listu su pege svetlozelene i vodenaste. Ubrzo nakon pojave prvih simptoma obično ceo list bude zahvaćen nekrozom. Potpuna defolijacija i propadanje lista se često dešava za 10-14 dana. Oboleli plodovi lako opadaju. Prve zaraze se ostvaruju na donjim listovima odakle se bolest veoma brzo širi na ostale delove biljaka. Prohladno i vlažno vreme pogoduje razvoju plamenjače. Pored gajenja manje osetljivih sorti/hibrida paradajza, skoro redovno se moraju izvoditi i hemijske mere zaštite.

Suzbijanje: Izbegavati sadnju paradajza u blizini krompirišta. Pri gajenju paradajza u zatvorenom prostoru, kao što su plastenici i staklenici, neophodno je u njima regulisati vlažnost vazduha i temperaturu (otvaranjem objekata). Azotna dubriva koristiti u neophodnim i minimalnim kolicinama pošto povecavaju bujnost biljaka što pogoduje razvoju bolesti, uništavati sve biljne ostatke i po potrebi vršiti dezinfekciju zemljišta. Pored toga neophodno je tokom vegetacije sprovoditi hemijske mere zaštite. Prvo tretiranje paradajza protiv plamenjace vršiti kada se ova bolest javi na krompiru. U početku koristiti preparate sa kontaktnim delovanjem u cilju sprecavanja infekcije kao što su: razni preparati na bazi bakra, Cineb S-65, Dithane M-45, Mankogal-80, Antracol WP-70. Tretiranje obavljati na svakih 7-10 dana i posle jačih kiša. Ukoliko su se javili prvi simptomi bolesti, mogu se upotrebiti preparati sa kurativnim delovanjem koji se translociraju po celoj biljci i leče je. To su: Ridomil MZ 72, Ridomil Z 72, Ridomil bakar 45, Curzate M-DF, Tatto, Equation pro-WG, Quadris, Acrobat MZ, Ortiva Opti, Sonar, Pergado, Bravo, Dakoflo, Odeon, Ridomil Combi, Folio Gold, Polyram DF, Consento, Fuzija, Silueta, Infinito, … . Ne preporucuje se primena jednog sistemicnog preparata više od dva puta u toku vegetacije zbog mogucnosti nastanka otpornosti gljive. Prilikom primene preparata potrebno je pridržavati se uputstva i voditi racuna o karenci, tj. ispoštovati broj dana koji mora da protekne od poslednje primene preparata do berbe.


Komentari

expand_less