access_time 25.01.2021 (08:55:38) person Admin

Plamenjača krastavca

Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis)


Plamenjača se kod nas najčešce javlja na krastavcu, ali su su podložne napadu i dinja, tikvica i lubenica. Pojavom ove bolesti naročito je ugrožena proizvodnja kornišona u postrnoj setvi. Tada već prvi listovi mogu biti zaraženi. Oboljenju su podložne biljke gajene na otvorenom polju, ali i u zaštićenom prostoru. Intenzitet bolesti zavisi od dužine kišovitog perioda i temperature vazduha. Simptomi na listu su u vidu svetlozelenog mozaika. Razvojem bolesti pege postaju žute i jasno oivičene većim lisnim nervima. U uslovima visoke vlažnosti, u okviru pega, sa naličja lista, dolazi do sporulacije parazita u vidu pojave sive prevlake. Zaraženi deo lista se suši, postaje krt i lomi se, cesto pod uticajem jačeg vetra ili kiše. Zaraženo lišce ne opada, ali je njegova uloga u ishrani biljke smanjena što se odražava na prinos koji u slučajevima jake zaraze potpuno izostaje. Plodovi krastavca obično nisu zaraženi, ali su kržljavi i slabog kvaliteta.

Zaštita: U zaštiti krastavca od plamenjače kombinovati agrotehnicke i hemijske mere, gajiti tolerantne i otporne sorte i hibride. Ne može se izostaviti upotreba fungicida koja treba da bude preventivna. Preporučuje se preventivna primena fungicida.

PREPARATI REGISTROVANI ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE U KRASTAVCU

Preparat

Aktivna materija

Količina primene po ha

Karenca

Quadris

azoksitrobin

0,75 l/ha

4

Aliette flash

Bevijet

Fostinic…

 

Fosetil-aluminium

0,25-0,37%

4

Bravo

Dakoflo

Odeon…

Hlorotalonil

1,5-2 l/ha

7

Folio® Gold

Metalaksil-m + Hlorotalonil

2,5-3 l/ha

7

Acrobat MZ-WG

 

dimetomorf + mankozeb

2-2,5 kg/ha

14


Komentari

expand_less