access_time 25.01.2021 (09:10:23) person Admin

Krečenje stabala

Krečenje stabala

KREČENJE STABALA VOĆAKA

Svedoci smo upotrebe mnogih pesticida koji više štete nego koriste voću i ekološkom kvalitetu ploda. Pa tako imamo da mnogi koriste crveno ulje umesto prirodnog kreča nadajući se da smo tako rešili taj deo zaštite. No imajući u vidu da kreč u sebi sadrži i dezinfekcionu stranu ne treba zaboraviti da bela boja koju u sebi ima kreč sprečava tzv“mrazopuc“ pucanje kore stabla usled velikih temperaturnih osilacija tokom zime. Naravno interesuje nas kako se to dešava sa korom. Naime, ukoliko nakon hladnih noći naglo ugreje,dolazi do zagrejavanja debla i širenja dubljih delova tkiva koje kora drveta ne može da prati pa dolazi do pucanja kore.

Ova pojava je češća tokom hladnih i toplih zimskih dana kada se kora zagreva dvojako i to direktinim sunčevim zračenjem i refleksijom od snega na zemlji od kojeg se sunčeva svetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke. Prema tome oštećenje voćke odnosno kore stabla se dešava u onom delu gdje je najhladnije-neposredno iznad snežnog pokrivača. Tako da na tom spoju snega i kore used variranja toplo-hladno temperature dolazi do pucanja kore.

Opasnost od mrazopuca za ovakvu voćku je veća u slučajevima kada je vegetacija već krenula (mraz) i kada biljke nespremne uđu u mirovanje (mraz i sneg). Ovome su naročito izložene oni voćnjaci koji se nalaze na južnim i jugozapadnim padinama.

Krečenje stabala ima drugih efekata kao što je u pitanju zec koji obično gricne nekoliko voćaka (naročito voli mlade voćke) i ode dalje, kao i na potkornjake. Mješavina ima dezinfekciono dejstvo jer sadrži sumpor i kreč i na taj način čisti deblo od gljivica i lišajeva.

Takođe pored ovih koristi od krečenja ono može da utiče na odlaganje kretanja vegetacije za nekoliko dana, što u našim uslovima može da bude dosta značajno.

Kada je najbolje krečiti voćke

Prema stručnjacima taj period krečenja se radi na jesen,a ne u proleće što je naša uobičajena pogrešna praksa. Najbolje vreme za krečenje je predviđeno od polovine novembra do početka decembra (mada ima i onih koji preporučuju i u decembru), kako bi se što više sprečilo spiranje jesenjim kišama i kako bi sloj imao svoj puni efekat tokom snežnih dana.

Krečenje se preporučuje samo kada je temperatura iznad nula stepeni, u protivnom, krečna opna bi se smrzla i odmah odvojila od drveta, odnosno kore i stabla.

Od svih oštećenja voćaka najviše stradaju mlađa stabla kajsije, šljive, trešnje i kruške, a u nešto manjoj meri i stabla ostalih vrsta. Srećom, ona se uspešno mogu sprečiti blagovremenim krečenjem voćaka.

Mnoge interesuje kako dobiti kvalitetan kreč, što naravno ovom prilikom vam nudimo kao rešenje;

 Krečna mešavina je sledeća:

  • 5 kilograma gašenog kreča

  • 0,5 (pola) kilograma kuhinjske soli (daje smeši lepljivost)

  • 0,5 kilograma sumpora (neki od sumpornih preparata)

  • Ovo se razmuti u oko 15 litara vode i ostavi da odstoji od 2 do 6 dana.


Komentari

expand_less