access_time 25.01.2021 (09:08:25) person Admin

Plavo prskanje

Plavo prskanje

Ovo je trenutak kada su vinogradari i voćari u svojim zasadima i obavljaju zimsku rezidbu voća i vinove loze. Isto tako uskoro će biti pravo vreme za izvođenje zimskog - proletnog prskanja voća i vinove loze. Zimsko prskanje voća i vinove loze - plavo prskanje bakarnim preparatima je glavna preventivna mera zaštite kojom suzbijamo čitav niz bolesti voća i vinove loze u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije. Preporuka je da se plavo prskanje obavi već u jesen nakon opadanja lišća ili dva puta tokom zime a najkasnije do početka vegetacije. Primenom fungicida na bazi bakra suzbijamo ekonomski najznačajnije bolesti koštičavog voća koje prezimljuju na grančicama, u kori ili ispod ljuspica pupoljaka zaraženih stabala:
kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
šupljikavost lista koštićavog voća (Clasterosporium carpophilum)
rogač šljive (Taphrina pruni)
bakterijski rak (Pseudomonas spp.)
Kod jabučastog voća bakarni preparati utiču na smanjenje infektivnog potencijala krastavosti jabuke i kruške (Venturia spp.) čiji uzročnici prezimljuju na kori i opalom lišću. Preporučuje se prskanje bakarnim preparatima od faze mirovanja do pojave mišjih ušiju.
U vinovoj lozi bakarni preparati se primjenjuju u fazi mirovanja vegetacije u cilju suzbijanja crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).
Bakarni preparati se primenjuju u zasadima oraha i lešnika u cilju preventivne zaštite od bakterioza (Xanthomonas spp.) koje mogu uzrokovati velike štete stvaranjem rak rana na granama. Prskanje treba obaviti u jesen nakon berbe i pred kretanje vegetacije.
Treba voditi računa o  kvalitetu prskanja – voće je potrebno dobro oprskati sa svih strana - okupati rastvorom, jer prouzrokovači bolesti prezimljuju na kori, u rašljama grana i pukotinama kore.
Blauvit, Cuprablau Z, Funguran OH, Bakarni oksihlorid... 0,5% - 1% Cuproxat, Blue Bordo... 0,5% su samo neki od preparata na bazi bakra koji su registrovani za zimsko prskanje voća i vinove loze.
Za istovremeno suzbijanje štetočina koje prezimljuju na i pod korom voća i vinove loze (jaja crvenog voćnog pauka, zimska jaja lisnih vaši ) bakarnim preparatima potrebno je dodati i mineralno ulje.
Pravovremim izvođenjem zimskog prskanja voćaka i vinove loze bakarnim preparatima značajno smanjujemo kasniju jaču pojavu ekonomski najznačajnih bolesti u toku vegetacije .
 


Komentari

expand_less