access_time 25.01.2021 (08:48:31) person Admin

Antraknoza paprike

Antraknoza paprike

Antraknoza plodova paprike (Colletotrichum)


Antraknoza je u uslovima velike vlažnosti često oboljenje dozrelih plodova paprike. Pored umanjenog prinosa pogoršava se i kvalitet plodova koji se teže čuvaju. Karakteristični simptomi oboljenja ispoljavaju se na zrelim plodovima u vidu kružnih, neznatno udubljenih pega, prečnika i do 2 cm. Površinski sloj napadnutog tkiva ispod pokožice može biti beličast i suv, a centralni deo tamniji.

U uslovima visoke vlažnosti na površini napadnutog tkiva nastaju brojne spore patogena u vidu sluzave mase koja se u suvim uslovima osuši. Napadnuto tkivo često naseljavaju sekundarni mikroorganizmi, posebno gljive roda Alternaria, ubrzavajuci proces propadanja ploda.

Zaštita: Preventivne mere koje doprinose smanjenju pocetnog inokuluma su veoma značajne. Primenjivati najmanje trogodišnji plodored, uklanjati biljne ostatke i korovske biljke, redovno provetravati objekta da bi se otklonili uslovi za razvoj gljive. Biljke ne saditi gusto da bi se obezbedilo provetravanje. Vršiti hemijsku zaštitu rasada i odraslih biljaka preparatima Bravo, Odeon, Dakoflo, Balear,  Quadris, Promesa,  Folio Gold i ScoreScooter, Hemokonazol, Pinore, Sekvenca


Komentari

expand_less