access_time 25.01.2021 (09:13:00) person Admin

Palež klasa pšenice

Palež klasa

Palež klasa pšenice

Vreme je cvetanje pšenice, to je period u kojem se događa zaraza klasa s najopasnijom bolesti – paleži klasa. Uzročnici paleži klasa su gljivice iz roda Fusarium i Microdochium, čije spore nošene strujanjem vazduha padaju na cvet pšenice, klijaju i zaraze veći ili manji broj klasića u klasu. Stepen infekcije zavisi od vremenskih uslova za vreme cvetanja i plodoredu. Najjače zaraze klasa pšenice događaju se kad tokom cvetanja pada kiša, a temperature prelaze 20 stepeni, na površinama gdje je pretkultura bila kukuruz. Simptomi paleži klasa najizraženiji su u fazi „mlečne zrelosti“, kada se na zelenim klasovima najčešće vide zaraženi klasići svetložute do sivkaste boje. Budući da sve sorte pšenice ne cvetaju u isto vreme, uvek će najveće štete nastati na sortama kod kojih je padala veća količina kiše za vreme cvetanja.

Štete od paleži klasa mogu se sprečiti pravovremenom primenom fungicida i izbjegavanjem setve pšenice na površinama gdje je pretkultura bila kukuruz ili žitarice. Optimalni termin za primjenu fungicida je od početka do sredine cvatanja, u zavisnosti od padavina, a mogu se koristiti isključivo fungicidi registrirani za tu namjenu, kao sto su Duet ultraZamirAmistar Extra, Artea Acanto plus i drugi...


Komentari

expand_less