access_time 25.01.2021 (08:58:13) person Admin

Crna pegavost lista kupusnjaca

Crna pegavost lista kupusnjaca (Alternaria brassicae)


Usled propadanja lisne mase umanjen je prinos biljaka, a u semenskoj proizvodnji i prinos semena. Nekrozom zahvaćene ljuske ostaju bez semena ili su ona štura i neklijava. Prvi simptomi se mogu pojaviti već i na mladim biljkama rasada. Oni su u vidu sitnih tamnih pega na stablu klijanaca koje prouzrokuju njihovo poleganje. Na obolelom donjem lišću starijih biljaka nastaju lokalne pege, najpre žuckaste, a potom tamnomrke boje, nepravilnog oblika, sa karakterističnim koncentričnim krugovima. Pege se vremenom uvećavaju pokrivajući veći deo lisne površine.

Zaštita: Višegodišnji plodored, uklanjanje biljnih ostataka, upotreba dezinfikovanog semena, uništavanje korova, doprinose sprečavanju pojave ovog oboljenja. Preventivno primeniti fungicide Bravo, Folio Gold, Equation pro, Antracol, Polyram DF itd., a pri pojavi prvih pega na biljkama koristiti Score.


Komentari

expand_less