access_time 25.01.2021 (08:49:34) person Admin

Bakteriozna palmenjača paprike

Bakteriozna palmenjača paprike

Bakterioze paprike-Xanthomonas campestris pv.vesicatoria


Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria-bakterioze paprike, te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka. Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos.

Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća na bradavičasta ispupčenja sa tamnijom zonom u centru. Pri višim temperaturama i vlažnosti vazduha pege se šire, obolelo lišće žuti i opada bolest se prenosi i na cvetnu peteljku, tada cvetovi i mladi plodovi opadaju, a što dovodi do smanjenja prinosa. Na plodovima u okviru pega javljaju se pukotine koje podsećaju na kraste što takođe umanjuje ekonomski efekat proizvodnje.

Mere za suzbijanje prouzrokovača obuhvataju primenu plodoreda, setvu zdravog semena, odstranjivanje biljnih ostataka, gajenje otpornih sorti, zalivanjem u brazde ili kap po kap, i primenu baktericida. Bakterija prezimljava na biljnim ostacima tako da papriku ne treba gajiti na istoj parceli 2-3 godine.

Od hemijskih mera zaštite mogu se primeniti: dezinfekcija semena u 2% rastvoru kaustične sode(NAOH) u trajanju od 10 minuta nakon čega se ono ispira vodom, suši i seje. Tretiranje biljaka u polju vrši se preparatima na bazi bakaroksihlorida i bakarhidroksida.


Komentari

expand_less