access_time 25.01.2021 (08:43:22) person Admin

Siva trulež


Siva trulež se javlja na paradajzu u plastenicima i staklenicima, retko u poljskim uslovima. Mestimično izaziva veće šete. Iako se siva trulež može sresti na rasadu, (gde izaziva simtome “topljenja” rasada) ova bolest se uglavnom javlja na raznim delovima odraslih biljaka. Zaraza se uočava na ostacima zakinutih zaperaka na stablu, kruničnim listićima posle oplodnje cvetova, na peteljkama i tkivu zelenih plodova. Posebno su štetne infekcije prizemnog dela stabla ili na spojnom mestu peteljke i ploda. U uslovima visoke vlažnosti na mestima infekcije obrazuje se sivkasta navlaka micelje od organa za razmnožavanje. Zaraženo tkivo zahvata vlažna trulež i propada. Kao posledica razvoja gljive na spojnom mestu ploda i peteljke dolazi do razmekšavanja tkiva i opadanja ploda.Niže temperature i visoka vlažnost vazduha pogoduju razvoju ove bolesti.Plastenike podizati na ocednim mestima. Temperaturu u zaštićenom prostoru održavati na nivou povoljnom za rast razvoj paradajza. Adekvatnim zalivanjem biljaka i urednim provetravanjem smanjiti vlažnost vazduha u gajenom usevu. Ostatke zaraženih biljaka iznositi iz zaštićenog prostora i uništavati ih. Suzbijanje: Održavanje higijene u zašticenom prostoru, dezinfestacija zemljišta, konstrukcije plastenika, pribora i alata, odgovarajuci sklop biljaka, pravilno doziranje azotnih dubriva, pravovremeno i odmereno zalivanje, provetravanje i snižavanje relativne vlage, iznošenje biljnih ostataka nakon skidanja zaperaka su preventivne mere kojih se treba pridržavati u cilju sprecavanja nastanka bolesti. Od fungicida mogu se koristiti: Ronilan-FL, Sumilex 50-FL, Teldor 500-SC, Switch 62,5-WG, Signum itd.Komentari

expand_less