BIFENICUS 0.05/1
BIFENICUS 0.05/1
Šifra: 965 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 320.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.
Količina

Aktivna materija: bifentrin (100 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: - jabuka: suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - vinova loza: suzbijanje akarinozne grinje (Calepitrimerus vitis) u konc. 0,04-0,05% (4-5 ml/10 l vode) tretiranjem u proleće, u vreme listanja i obrazovanja lastara (faze 11-19 BBCH-skale), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - paradajz, krastavac, pasulj: suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u kol. 0,2-0,5 l/ha (2-5 ml/100 m²) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); - ukrasno bilje: suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u kol. 0,2-0,5 l/ha (2-5 ml/100 m²) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²). - jabuka: suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja leptira uhvaćenih feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica, lisnih vaši (Aphis pomi, Disaphis devecta, Dysaphis plantaginea) u konc. 0,02% (2 ml/10 l vode) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), minera prozirnih mina (Lithocoletis corylifolella) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - kruška: suzbijanje minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina), lisne vaši jabuke (Aphis pomi) u konc. 0,02% (2 ml/10 l vode) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u konc. 0,05% (5 ml/10 l vode) tretiranjem u proleće na početku piljenja larvi, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - vinova loza: suzbijanje prve ili druge generacije žutog grozdovog smotavca (Eupoecillia ambiguella) i sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u konc. 0,02- 0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja leptira uhvaćenih feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - voće: suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u konc. 0,03% (3 ml/10 l vode) tretiranjem pri pojavi prvih gusenica, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - strna žita: suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u kol. 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/100 m²) tretiranjem pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja, lisne vaši (Sitobion avenae, Diuraphis graminis, Rhopalosiphum maydis, Schizaphis graminium) u kol. 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); - kukuruz: suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u kol. 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m²) tretiranjem na početku piljenja, a pre njihovog ubušenja u stabljiku, larvi skočububa- žičnjaka (Elateridae) u kol. 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m²) tretiranjem istovremenom sa setvom (u redove), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); - šećerna repa: suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae) u kol. 0,1 l/ha (1 ml/100 m²) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, buvača (Chaetocnema tibialis) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo imaga, rano u proleće, pri razvoju prvih listova šećerne repe, kupusove lisne sovice (Mamestra brassicae) u kol. 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m²) tretiranjem pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja, larvi skočububa- žičnjaka (Elateridae) u kol. 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m²) tretiranjem istovremenom sa setvom (u redove), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); - duvan: suzbijanje breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u kol. 0,1 l/ha (1 ml/100 m²) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); 8) uljana repica: suzbijanje repičine lisne ose (Athalia colibri) u kol. 0,1-0,2 l/ha (1-2 ml/100 m²) tretiranjem na početku piljenja larvi, repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u kol. 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m²) tretiranjem na početku obrazovanja prvih cvetnih pupoljaka do pred cvetanje, a na početku pojave imaga, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); 9) ) krompir: suzbijanje lisnih vaši (Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae) u kol. 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); 10) ) kupusnjače:suzbijanje kupusove lisne sovice (Mamestra brassicae) u kol. 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m²) tretiranjem pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); 1 - ) paradajz, krastavac, pasulj: suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kol. 0,2-0,5 l/ha (2-5 ml/100 m²) tretiranjem pri pojavi prvih larvi, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); 12) ) ukrasno bilje: suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kol. 0,2-0,5 l/ha (2-5 ml/100 m²) tretiranjem pri pojavi prvih larvi, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²). Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: - Modulatori natrijumovih kanala; Remete protok Na+ jona kroz jonske kanale na nervnoj membrani pri čemu oni ostaju duže otvoreni. - Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Karenca a.m.: (u danima): 7 - paradajz, krastavac (u polju i stakleniku); 14 - krompir, pasulj; 21 - duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače; 28 - jabuka, kruška, vinova loza; 35 - strna žita, kukuruz; 49 - uljana repica; OVP - suncokret, kukuruz (u toku dorade semena). Radna karenca a.m.: (u danima): jedan

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?