FOSFIVELL CA 5/1
FOSFIVELL CA 5/1
Šifra: 951 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 6,458.10 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Preparat na bazi kalcijum-fosfita i kao takav je jedinstvena kombinacija na tržištu. Fosfiti imaju višestruki efekat na biljku kao biostimulatori, a pokazuju i značajno fungicidno dejstvo, kako na patogene nadzemnog dela biljke (pre svega na predstavnike Oomycota), tako i na zemljišne patogene. Pored fungicidnog dejstva, upotreba fosfita smanjuje rizik od šteta koje prouzrokuju bakterije kao što su Erwinia sp. i Pseudomonas sp. Jedinstvena kombinacija sa kalcijumom ima veliki značaj jer on daje čvrstinu ćelijskom zidu i povećava otpornost biljaka na trulež korena. Fosfivell Ca se može primenjivati folijarno ili zemljišno jer se fosfati u biljci kreću kroz provodne sudove, i od lista ka korenu i od korena ka listu. Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less