TEPPEKI 500WG 14GR
TEPPEKI 500WG 14GR
Šifra: 8966 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 600.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: flonikamid (500 g/kg) Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) Primena: - paprika: suzbijanje lisnih vaši (fam. Aphididae ) u kol. 0,12-0,14 kg/ha (1,2-1,4 g/100 m²) tretiranjem na početku formiranja kolonija, maksimalno tri puta u toku godine, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²); - jabuka: suzbijanje zelene vaši (Aphis pomi), krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u konc. 0,008-0,014% (0,8-1,4 g/10 l vode) tretiranjem na početku formiranja kolonija, maksimalno tri puta u toku godine, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²). Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: - Modulatori hordotonalnih organa (selektivni inhibitori procesa ishrane). - Delovanjem na čulne, hordotonalne organe dolazi do dezoriljentacilje insekata, stilet postaje nefunkcionalan, pri čemu oni prestaju da se hrane, tako da uginuće nastaje usled izgladnjivanja nakon nekoliko dana. Drugi naziv za ovu grupu jedinjenja je antifidanti (”anti-feeding”- „gladovanje”). Najefektnije deluju na biljne vaši (aficidi), a u spektru delovanja flonikamida su još neki insekti (bela leptirasta vaš, tripsi i dr.). - Flonikamid je insekticid sa sistemičnim, translaminarnim i dobrim rezidualnim delovanjem. Karenca a.m.: (u danima): 5 - paprika; 21 - jabuka Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita IRAC klasifikacija a.m.: 9C Organska: Ne Napomena: - Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi sledećih aktivnih supstanci: difenkonazol, mankozeb, fluazinam, benomil, krezoksim-metil, sumpor, kaptan, epoksikonazol, fenpropimorf, cijazofamid, deltametrin, lambda-cihalotrin, Bacillus thuringiensis. - Ne preporučuje se tank miks, kao ni mešanje sa sredstvima za zaštitu bilja alkalne reakcije.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less