MEZATRON 0.25
MEZATRON 0.25
Šifra: 8939 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 1,221.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: mezotrion (480 g/l) Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Primena: Selektivni pre-em i post-em herbicid formulisan kao SC (koncentrovana suspenzija) namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima kukuruza razvijenih do 8. lista Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i uginuće korovske vrste. Primenjuje se u količini 0,15 – 0,25 (1,5 – 2,5 ml/100 m²) + Imox (0,1%), po setvi a pre nicanja (pre-em) do faze razvoja 8 listova kukuruza (post-em), odnosno faze 11-18 BBCH skale. Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. Ujesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać. Karenca: OVP Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju i listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Karenca a.m.: OVP - kukuruz. Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita (6 sati). HRAC klasifikacija a.m.: F2 Organska: Ne Napomena: - Plodored - Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less