MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1
MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1
Šifra: 8885 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 3,529.90 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: nikosulfuron (60 g/l) Formulacija: Uljna disperzija (OD) Primena: Selektivni, translokacioni herbicid za POST-EM primenu u usevu kukuruza. Primenjuje se u usevima kukuruza (merkantilnog i silažnog): Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, I tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 3 do 4 lista, a II tretman 7 do 10 dana kasnije, u količini primene 0,5 + 0,25 (l/ha) i Jednokratna primena za subijanje divljeg sirka iz rizoma i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a kukuruz u fazi 3 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale) uk oličini primene 0,75 (l/ha). Karenca: 63 - merkantilni kukuruz; 35 - dana silažni kukuruz MBT: 1 ili 2 Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - kukuruz. HRAC klasifikacija a.m.: B Organska: Ne

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less