FITOFERT HUMIFLEX 1/1
FITOFERT HUMIFLEX 1/1
Šifra: 8877 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 539.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

FitoFert HUMIFLEX je organski oplemenjivač zemljišta, na bazi huminskih kiselina, namenjen za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici) kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Pozitivna svojstva huminskih kiselina su mnogobrojna. Stimulišu razvoj pozitivnih mikroorganizama u zemljištu. Povećavaju zadržavanje vlage i aeraciju tla. Povećavaju CEC koeficijenat (koeficijenat razmene katjona) jako bitan za usvajanje hraniva. Funkcionišu kao prirodni helatizator mikroelemenata u zemljištu. Utiču na propustljivost ćelijskih membrana i povećavaju usvajanje đubriva. Stimulišu rast i razvoj biomase, pigmentaciju i kvalitet plodova. Smanjuju stres izazvan različitim faktorima, presađivanje, suša, visoka i niska temperatura, pesticidni tretman. Primena: fertigaciono konc. 10 do 30 lit/ha godišnje, u zavisnosti od tipova zemljišta. Predviđenu količinu rasporediti u 2 do 3 tretmana

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less