SIRAN 750 WG 60 gr
SIRAN 750 WG 60 gr
Šifra: 8872 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 1,143.45 RSD
Na lageru 30 Ima
Količina

Aktivna materija: nikosulfuron (750 g/kg) Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) Primena: Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Preparat SIRAN 750 WG je selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Pripada grupi Sulfonil-uree, apsorbuje se folijarno I brzo translocira do meristemskih tkiva inhibirajući aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ASL ili AHAS). Količina i vreme primene:kukuruz u fazi razvoja 2-6 listova (faza 12-16 BBCH – skale), a divlji sirak visinu 15-20 cm, u količini 60 g/ha + 0,1% okvašivača. MBT :1 (dvokratno) Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - kukuruz. HRAC klasifikacija a.m.: B

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less