VERTIMEC 018EC 1/1
VERTIMEC 018EC 1/1
Šifra: 8844 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 5,968.60 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: abamektin (18 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: - malina i kupina: suzbijanje malinine grinje galice (Phyllocoptes gracilis), eriofidna grinja maline i kupine (Acalitus essigi), običnog paučinara (Tetranychus urticae), atlanskog preglja (Tetranychus atlanticus) u kol. 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml/100 m²) tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi, maksimalno dva puta u toku godine, uz utrošak vode 300-600 l/ha (3-6 l/100 m²); - soja, pasulj: suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), atlanskog preglja (T. atlanticus) u kol. 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m²) tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi, maksimalno dva puta u toku godine sa intervalom između tretiranja 8-10 dana, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²). kruška:suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u konc. 0,05% (5 ml/10 l vode) ili 0,05% + 0,25% mineralnog ulja (5 + 25 ml/10 l vode); 0,075% (7,5 ml/10 l vode) ili 0,075% + 0,25% mineralnog ulja (7,5 + 25 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića (faza 69 BBCH skale), maksimalno dva puta u toku godine, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); Primena aktivne materije: Mehanizam i način delovanja a.m.: - Alosterični modulatori glutamat - regulisanih kanala za jone hlora (GluCl). - Glutamat je važan inhibitorni neurotransmiter kod insekata. aktiviraju GluCl kanale prouzrokujući paralizu; prestaje ishrana jedinki u roku od nekoliko sati od ingestije, a uginuće nastupa 2-4 dana kasnije. - Nervno - muskulaturni otrovi. - Kontaktni i digestivni insekto-akaricid, sa ograničenim sistemičnim delovanjem. Karenca a.m.: (u danima): 7 - malina, kupina, soja, pasulj (preparat Vertimec 018 EC); 14 - jabuka, malina; 3 - paradajz, krastavac 14 - kruška; OVP - krompir ; OVP - paradajz (u zaštićenom prostoru) Radna karenca a.m.: (u danima): jedan IRAC klasifikacija a.m.: 6 Organska: Ne Napomena: - Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti fitofagnih grinja ne primenjivati preparate - Ne primanjivati alternativno druge preparate na bazi abamektina. - Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. - Preparat ne primenjivati kada spoljna temperatura prelazi 28ºC, jer u takvim uslovima efekat preparata može izostati. - Kombinacija abamektina sa mineralnim uljem se ne sme primenjivati tri dana pre ili tri dana posle tretiranja zasada kruške fungicidima na - Ne meša se sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. - MBT: dva puta

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less