CEREALIS 20 gr
CEREALIS 20 gr
Šifra: 882 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 490.78 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: tribenuron-metil (500 g/kg) Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) Primena: Primenjuje se u usevima pšenice, kada je pšenica od faze 3 lista, pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH skale) u količinama: - 15 g/ha (0,15 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Extravon, kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 razvijena lista, u uslovima toplog i vlažnog vremena; - 20 g/ha (0,20 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Extravon, kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnijeg i suvog vremena; - 25 g/ha (0,25 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Extravon, za suzbijanje palamide njivske (Cirsium arvense), kada su korovi u fazi 2-6 razvijenih listova; - 15-20 g/ha + 0,3-0,5 l/ha Fluromark (0,15-0,20 g + 3-5 ml na 100 m2), za suzbijanje broćike lepuše (Galium aparine), kada su korovi u fazi do 6 razvijenih listova. Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - pšenica. HRAC klasifikacija a.m.: B Organska: Ne Napomena: - Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na kosim i erozivnim površinama, zbog ispirljivosti. - MBT: jednom. - Ostalo: za primenu u kombinaciji vidi fluroksipir .

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET
Hemoslavija

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?