AKORD WG 10GR
AKORD WG 10GR
Šifra: 8461 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 100.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: tebukonazol (250 g/l) Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) Primena: - vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini primene 0,4 kg/ha (4 g na 100 m) preventivnim tretiranjem pre sticanja uslova za ostvarivanje zaraze, počevši od faze tri lista (faza 13 BBCH skale), uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100 m2); - višnja i šljiva: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini primene 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) tretiranjem jednom pre početka cvetanja (faze 61-63 BBCH skale) i tretiranjam dva puta od faze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do punog cvetanja (faze 65/67 BBCH skale), ), uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100 m); - malina: za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara (Uncinula necator) u količini primene 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) preventivnim tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka pa do početka cvetanja (faze 61 BBCH skale), uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha (6 - 10 l na 100 m2); - paradajz: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini primene 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) tretiranjem tokom vegetacije, preventivno (faze 19-71 BBCH skale), a najkasnije pre sticanja uslova za širenje oboljenja, uz utrošak vode 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2). Primena aktivne materije: Mehanizam i način delovanja a.m.: - Inhibitor C14-demetilacije - Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem Karenca a.m.: 7 - breskva, kajsija; 14 - krompir; 21 - vinova loza, višnja, šljiva, malina, paradajz, uljana repica, jabuka, pšenica (LIRA); 35 - šećerna repa; OVP - pšenica, višnja, FS formulacije Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita FRAC klasifikacija a.m.: 3, G1 Organska: Ne Napomena: - MBT - 3 (ORIUS 25 EW, LIRA - 2), 1 (FS formulacije) - Ne sme se mešati sa preparatima na bazi triadimefona, triadimenola, karbendazima i tirama i sredstvima za zaštitu bilja izrazito alkalne reakcije - Preparati Tebukon 60 FS i Gizmo 60 FS mogu se mešati sa svim sredstvima za tretiranje semena istog tipa formulacije - Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno samo u usevu šećerne repe (ORIUS 25 EW) i to pod sledećim uslovima: • površine koje se tretiraju morajubiti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) a 200 m od voda • brzina vetra ne sme da prlazi 2 m/s • utrošak vode za tretiranje iz vazduhoplova je 50 - 100 l/ha - Napomena kada se koristi za tretiranje semena: • tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja • tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje, već inkororirati u zemljište na odgovarajuću dubinu setve • prilikom setve tretiranog semena voditi računa o vodozaštitnim zonama • tretiranje semena pšenice sredstvom za zaštitu bilja ORIUS 2 WS se može vršiti jedino u doradnim centrima upisanim u Registar dorađivača semena u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme • sredstvo za zaštitu ORIUS 2 WS se ne sme stavljati u promet na malo i prodavati fizičkim licima • tretirano seme ne sejati po jakom vetru i pridržavati se preporučene gustine setve • tretirano seme se ne sme dodatno tretirati sa sredstvima za zaštitu bilja • ako se koriste pneumatske sejalice prašinu od tretiranog semena deflektorima usmeriti na zemljište ili u zemljište • prilikom punjenja i pražnjenja sejačice izbagavati izlaganje prašini; prašinu sa dna vreže ne sipati u sejačice • prazne vreće od tretiranog semena ne koristiti ni za kakve druge namere; ostatak tretiranog semena vratiti u njihovu originalnu ambalažu; prazne vreće od tretiranog semena i ostatak tretiranog semena se zbrinjavaju u skladu sa propisima kojima se uređuju ambalaža i ambalažni otpad i opasan otpad

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less