BUMPER P 1/1
BUMPER P 1/1
Šifra: 8076 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 3,179.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: prohloraz + propikonazol (400 + 90 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: Bumper® P je fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se: - u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercspora beticola) u količini 0,8-1 l/ha (8-10 ml na 100 m2). Prvi tretrman treba izvršiti pri pojavi simptoma kada se na 5% biljaka uoči pojava pega, a drugi u zavisnosti od uslova za dalje širenje oboljenja (tri nedelje posle prvog tretmana), 2) u usevu pšenice i ječma u količini 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml na 100 m2): - za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp.hordei) i prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja (faze 30-69 VVSN skale), po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas. -za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) na početku cvetanja pa do formiranja 1/3 zrna (faza 51-69 VVSN skale) ili na osnovu preporuke prognozne službe kada se steknu povoljni uslovi za širenje zaraze. -za suzbiajnje prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) u usevu pšenice, tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. - za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) u usevu ječma, tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Primenjuje se traktorskim i leđnim prskalicama uz utrošak 200-400 l/ha vode (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Dva puta Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam 21 dan za šećernu repu Izračunaj potrebnu dozu Mehanizam i način delovanja a.m.: Prohloraz - Inhibitori C14-demetilacije - Fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem Propikonazol - Inhibitori C14-demetilacije - Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem Karenca a.m.: 21 - šećerna repa; 35 - pšenica, ječam Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita FRAC klasifikacija a.m.: 3, G1 Organska: Ne Napomena: - MBT - 2 - Ne sme se primenjivati preko zemljišta, niti preko sistema za navodnjavanje - Ne primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, natopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, biljkama koje pate od nedostatka hranljivih materija - Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima: • površine koje se tretiranju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda) • brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s • rubne zone (200 - 500 m) se tretiraju sa zemlje

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET
Hemoslavija

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?