HARMONY 2X8 gr.
HARMONY 2X8 gr.
Šifra: 79 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 2,445.30 RSD
Na lageru 1 Ima
Količina

Aktivna materija: tifensulfuron-metil (750 g/kg) Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) Primena: Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korovskih vrsta u usevima soje po nicanju, odnosno u zasnovanim usevima lucerke u vreme mirovanja Delovanje Biljka ga usvaja uglavnom kroz listove i brzo se translocira kroz celu biljku. Deluje tako što sprečava deobu ćelija u izdancima i korenu kod osetljivih korova. Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno uginu za 15-25 dana. Manje osetljivi korovi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za vodu i hranljive materije. Harmony 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na male korove, kada su u početnom porastu. Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva, u fazi prve potpuno razvijene troliske (faza 13 BBCH skale), a kada korovi imaju razvijena 2-4 lista u količini 0,008 + 0,1% okvašivača Trend 90 U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije, u količini 0,015 - 0,020 + 0,05 % okvašivača Trend 90, tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije lucerke. Utrošak vode:200-300 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini:jednom. Karenca: OVP Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - kukuruz, soja. HRAC klasifikacija a.m.: K Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati: u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru pre prethodne provere selektivnosti; u kukuruzu sa podusevom (pasulj, boranija i sl.); ako je kukurz formirao više od 5 listova; ako je usev pod stresom; ako su temperature > 250C; ako su temperature, u dužem periodu, > 10C; ako su prethodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi; na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti. - Na tretiranim površinama, 7 dana pre i 4 dana posle primene, ne smeju se koristiti folijarni organofosforni insekticidi. - MBT: jednom.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less