BRAVO 720 SC 0.1
BRAVO 720 SC 0.1
Šifra: 7651 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 215.00 RSD
Na lageru 4 Ima
Količina

reparat: Bravo® 720 SC Aktivna materija: Hlorotalonil (720 g/l) Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Namena preparata: Fungicid za suzbijanje uzročnika sušenja cvetova i grančica i mrke truleži cveta, mrke pegavosti lista na višnji, sive pegavosti lista na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu, krastavcu i luku. Primena: Bravo 720 SC je kontaktni fungicid širokog spektra delovanja za preventivno suzbijanje bolesti u usevu, odnosno zasadu: šećerne repe, za suzbijanje sive pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se primenjuje samostalno, odnosno 0,75 l/ha tj. 7,5 ml na 100 m2 kada se primenjuje u kombinaciji sa fungicidima na bazi triazola (difekonazol, popikonazol, flutriafol, flusilasol, ...). Tretiranje se vrši preventivno ili najkasnije u vreme pojave prvih žarišta bolesti, uz utrošak vode 200-400 l/ha.; paradajza za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,5 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se tokom vegetacije stvore povoljni uslovi za ostvarenje zaraze, ali uvek preventivno. Utrošak vode je 600-1000 l/ha, odn. 6-10 l vode na 100 m2; krastavca i luka za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora destructor) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 uz dodatak 5% okvašivača AtPlus 463. U krastavcu za salatu i luku primeniti kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraze, a u kornišonima od faze 2 prava lista. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha; višnje za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) i mrke pegavosti lišća (Blemeriella jaapii) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 od faze cvetni balon do kraja cvetanja (BBHC 59-67) za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) odnosno od faze precvetavanja (BBHC 69-71) do isteka karence za suzbijanje mrke pegavosti lišća. Utrošak vode je 600 do 1000 l/ha. Način delovanja: Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje. Formulacija preparata Bravo 720 SC ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri obilnijim padavinama, u odnosu na standardne kontaktne fungicide, pa i one sa istom aktivnom materijom. Preporuka za primenu: Primena iz vazduhoplova je dozvoljena, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od vodozaštitnih zona i voda i da brzina vetra ne prelazi 2-3 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje. Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u prskalici a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme. Pored efikasnog suzbijanje plamenjače Bravo 720 SC ima dobro delovanje i na uzročnike crne pegavosti (Alternaria spp.), sive plesni (Botritis spp.), kao i širokog spektra drugih uzročnika oboljenja. Karenca: Karenca je 3 dana krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk i višnju (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu, U višnji, za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži karenca je obezbeđena vremenom primene. Broj dozvole za promet: Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 321-02-00001-13/2004-06 od 21.06.2004. godine i izmena i dopuna br. 321-01-00049-37/2007-11 od 12.02.2007. godine. Napomena: PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU ! Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?