BOOM EFEKT 20/1
BOOM EFEKT 20/1
Šifra: 7650 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 17,930.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: glifosat IPA (480 g/l) Primena: Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova sa dubokim korenom, te jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primenjuje se u - voćnjacima i vinogradima, isključivo viših uzgojnih oblika (jabuka, kruška, šljiva, višnja, breskva, kajsija i maslina) u količini: 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4- 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korenom i rizomima, u vreme pune vegetacije. Mesec dana pre primene sredstva, moraju se ukloniti izbojci ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene i kalirane. - na neobrađenim površinama i na nepoljoprivrednim površinama: primena u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja), u količini 3-12 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha (50-120 ml u 2-4 l vode na 100m²). Karenca: 35 dana na voćke i vinovu lozu. Primena aktivne materije: Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aromatičnih aminokiselina. Inhibira aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintaze (EPSPS), zaustavljajući sintezu esencijalnih aminokiselina (triptofana, tirozina i fenilalanina), a time i biosintezu proteina. Neselektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, a dalja translokacija je i ksilemom i floemom. Karenca a.m.: (u danima): 35 - voće, vinova loza. Radna karenca a.m.: Dok se depozit preparata ne osuši (do 6 sati posle primene). HRAC klasifikacija a.m.: Grupa G GLIFOSAT (glyphosate) Glifosat-izopropilamonium (glyphosate-isopropylammonium) Glifosat-trimezium (glyphosate-trimesium) Glifosat-kalijumova so (glyphosate-potassium) Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati: za uništavanje cime krompira; u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine. - Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. - Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode. - Prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze. - Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. - Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća nakon 7 dana posle primene. - Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. - Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava posle 14 dana posle primene. - Slama, odnosno suva korovska masa,sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. - Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. - Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. - Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. - MBT: dva.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less