BONACA EC 1/1
BONACA EC 1/1
Šifra: 6679 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,706.00 RSD
Na lageru 3 Ima
Količina

Herbicid u obliku koncentrata za emulziju – EC, svetlo žute boje SASTAV PREPARATA: NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Bonaca je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Lodin, Tomigan, Starane... On (Bonaca) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat. Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom. Aktivna materija: FLUROKSIPIR-MEPTIL - 359 ±17,95 g/l (250±15 g/l fluroksipira) PRIMENA: BONACA EC je selektivni, translokacioni herbicid. Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u: 1. Zasadima voća i vinove loze, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi u fazi intezivnog porasta (početak cvetanja) 2. Usevima strnih žita, kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale) i to: a) u jarim žitima, u količini: -0,4 l/ha (4 ml na 100 m2), u uslovima slabe zakorovljenosti -0,8 l/ha (8 ml na 100 m2), u uslovima jake zakorovljenosti b) u ozimim žitima, u količini: -0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2), u uslovima slabe zakorovljenosti -0,8-1,2 l/ha (8-12 ml na 100 m2), u uslovima jake zakorovljenosti 3. Usevu kukuruza, u količini 0,8 l/ha (8ml na 100m2), kada je kukuruz u fazi 3-6listova (faze 13-16 BBCH-skale); 4. Na pašnjacima, u količini 1-1,5 l/ha (10-15 ml na 100m2), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja). 5. U usevu luka, u količini 0,8-1,2 l/ha (8-12 ml na 100 m2) kada luk ima 3-6 stalnih listova (faze 13-16 BBCH -skale), a korovi su u fazi 2-5 listova. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, na istoj površini u toku godine. SPEKTAR DELOVANjA: Dobro suzbija u količini: 0,4 l/ha - jednogodišnji: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična(Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparinae), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), mišjakinja obična (Stellaria media) Dobro suzbija u količini 0,6 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): kukolj (Agrostemma githago), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tičinac poljski (Cerastium arvense), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), žavornjak (Consolida regalis), tatula obična (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota) dimnjača obična (Fumaria officinalis), kamilica bezmirisna (Marticaria inodora), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), prugolisna mišjakinja (Stellaria graminea) - višegodišnji: poponac njivski (Convolvulus arvensis), graori (Lathyrus spp.) Dobro suzbija u količini 0,8 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): štir obični (Amaranthus retroflexus), suncokret divlji (Helianthus annuus), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), obična renika (Lepidium draba), pomoćnica obična (Solanum nigrum) Dobro suzbija u količini 1,0 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): stisnuša kravlja (Thlaspi arvense) - višegodišnji (pored prethodno navedenih): jabuka vučja (Aristolochia clematitis), pelin crni (Artemisia vulgaris), ivanjsko cveće belo (Galium mollugo), ljutić puzeći (Ranunculus repens), ugaz obični (Rorippa sylvestris), štavalj obični (Rumex crispus), maslačak obični (Taraxacum officinale) Dobro suzbija u količini 1,2 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): čestoslavica persijska ( Veronica persica), poljska čestoslavica ( Veronica hederifolia) Dobro suzbija u količini 1,5 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): gorčika obična (Sonchus oleraceus) - višegodišnji (pored prethodno navedenih): bokvica velika (Plantago major), detelina bela (Trifolium repens), kopriva obična (Urticae dioica) Zadovoljavajuće suzbija u količini: 0,4 - 2 l/ha - jednogodišnji: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti) - višegodišnji: vodopija obična (Cichorium intybus), nana (Mentha piperita), ljubičica šarena (Viola tricolor) Slabije suzbija u količini: 0,4 - 2 l/ha - jednogodšinji: buzdika obična (Myagrum perfoliatum) - višegodišnji: palamida njivska (Cirsium arvense), kamilica prava ( Matricaria chamomilla), kupina obična ( Rubus caesius) MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA: Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), i Florasulama + 2,4-D-2-EHE (Mustang) KARENCA (vreme između poslednje primene sredstva i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene. RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): Obezbeđena sušenjem depozita

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less