GLIFOL 1/1
GLIFOL 1/1
Šifra: 61 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 398.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.
Količina

Aktivna materija: glifosat IPA (480 g/l) Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Primena: Primenjuje se: - u količinama: 2,0-12,0 l/ha (20-120 ml na 100 m2) zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsije, masline i vinove loze; - u količinama: 4,0-6,0 l/ha (40-60 ml na 100 m2) u šumskim rasadnicima, tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika; - u količini 3,0-10,0 l/ha (30-100 ml na 100 m2) na strništima; - u količini 2,0-8,0 (20-80 ml na 100 m2) na livadama i pašnjacima; - u količini 4,0-8,0 l/ha (40-80 ml na 100 m2) u suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama; - u količini 3,0-12,0 l/ha (30-120 ml na 100 m2) na nepoljoprivrednim površinama; - u količini 2,0-4,0 l/ha (20-40 ml na 100 m2), kao desikant u usevima uljane repice, 14 dana pred žetvu; - u količini 3,0-12,0 l/ha (30-120 ml na 100 m2) na nepoljoprivrednim površinama. Primenjuje se dva puta u toku godine na istoj površini u: - kulturama i sastojinama belog i crnog bora tretiranjem iz vazduhoplova u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, od polovine avgusta pa do kraja vegetacije; - kulturama i sastojinama smrče tretiranjem iz vazduhoplova u količini 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, od polovine avgusta pa do kraja vegetacije; - šumskim rasadnicima tretiranjem sa zemlje između redova, uz upotrebu štitnika, u količini 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2); - za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva tretiranjem panjeva sa zemlje odmah posle seče stabala, rastvorom koncentracije 10% (100 ml u 10 l vode), u periodu maj - decembar. Primenjuje se u usevu uljane repice jednom u toku godine na istoj površini, tretiranjem sa zemlje 14 dana pred žetvu u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2). Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aromatičnih aminokiselina. Inhibira aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintaze (EPSPS), zaustavljajući sintezu esencijalnih aminokiselina (triptofana, tirozina i fenilalanina), a time i biosintezu proteina. Neselektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, a dalja translokacija je i ksilemom i floemom. Karenca a.m.: (u danima): 35 - voće, vinova loza. Radna karenca a.m.: Dok se depozit preparata ne osuši (do 6 sati posle primene). HRAC klasifikacija a.m.: Grupa G GLIFOSAT (glyphosate) Glifosat-izopropilamonium (glyphosate-isopropylammonium) Glifosat-trimezium (glyphosate-trimesium) Glifosat-kalijumova so (glyphosate-potassium) Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati: za uništavanje cime krompira; u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine. - Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. - Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode. - Prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze. - Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. - Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća nakon 7 dana posle primene. - Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. - Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava posle 14 dana posle primene. - Slama, odnosno suva korovska masa,sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. - Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. - Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. - Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. - MBT: dva.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?