CABRIO TOP 25GR
CABRIO TOP 25GR
Šifra: 5905 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 360.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: metiram + piraklostrobin (550 + 50 g/kg) Primena: Cabrio Top je fungicid, u obliku vododisperznih granula (WG). Koristi se kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača oboljenja:plamenjače vinove loze i pepelnice vinove loze. Namena: Cabrio Top se koristi kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača oboljenja : -plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i to kada je vinova loza u fazi pred cvetanje (faze 11-19 BBCH skale) pa do početka sazrevanja bobica (faze 81-83 BBCH skale) -pepelnice vinove loze (Uncinula necator), i to preventivno pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Preporučuje se i primena u bloku(2-3 tretiranja), pred i u vreme postojanja najvećeg rizika od pojave i širenja oboljenja i to u koncentraciji 0,15% - 0,20 %, odnosno 15-20 grama u 10 L vode. Interval između dva tretiranja treba da bude:12 do 14 dana, a u uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih vremenskih uslova za širenje oboljenja10 dana. Utrošak vode:600-1.000 L/ha (6-10 L vode na 100 m2) Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:Tri do četiri puta. Način primene:Preparat se primenjuje prskanjem i orošavanjem, traktorskim atomizerima (nošenim i vučenim), leđnim atomizerima kao i svim tipovima leđnih prskalica. Napomene: Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije ( dimetoat), uljnim preparataima, kao i sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa. Primena iz vauzduhoplova:Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Negativno delovanje:Na vode (kontaminacija):Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih. Karenca: 35 dana za vinovu lozu.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less