PIRALIS 1/1
PIRALIS 1/1
Šifra: 5818 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,587.30 RSD
Na lageru 3 Ima
Količina

A.m.: klopiralid (100 g/l) Formulacija: Koncentrolan rastvor (SL) Primena: Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu šećerne repe. Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke. Vreme i količina primene: - šećerna repa, po nicanju useva šećerne repe u količni 0,6 - 1,2 l/ha. - uljana repica, - u odnosu na usev - posle nicanja, kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm(od faze 12-14 BBCH skale); - u odnosu na korove - palamida, od faze rozete do visine 10-15 cm; kamilica, u fazi 4-6 listova; ostali korovi u fazi 2-6 listova. U količini 0, 6-1, 0 l/ha (6-10 ml na 100 m²). Plodored: na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva. Karenca: OVP Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP- pšenica, ječam, kukuruz, šećerna repa, uljana repica. HRAC klasifikacija a.m.: O Organska: Ne Napomena: - Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljane pitke vode. - Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine, ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva. - MBT: jednom.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less