BUTOXONE DB 1/1
BUTOXONE DB 1/1
Šifra: 5732 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,940.00 RSD
Na lageru 10 Ima
Količina

BUTOXONE DB Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova. Аktivna materija: 2,4 DB (natrijumova so 400 g/l) Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Karakteristike: Jedinstveni preparat na tržištu koji pripada grupi hormonskih herbicida, a koji se može primenjivati u mladoj i zasnovanoj lucerki. Od jednogodišnjih širokolisnih korova dobro deluje na korove kao što su: srcolika pepeljuga (Chenopodium hybridum), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), vrste iz roda dvornika (Polygonum sp.), vijušac (Bilderdykia convolvulus) i jednogodišnja mlečika (Sonchus asper). Od višegodišnjih korova dobro suzbija vrste iz roda štavelja ili kiseljaka (Rumex sp.), palamidu (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium) i mlečiku (Sonchus arvensis). Način delovanja: Kao i kod drugih hormonskih herbicida, osetljivi korovi ubrzo nakon tretiranja počinju da se uvrću, prestaju sa rastom, a zatim dolazi do žućenja i na kraju do potpunog propadanja. Ovakvi simptomi su uglavnom posledica nenormalne deobe ćelija u meristemskom tkivu, destrukcije sprovodnih sudova i nagomilavanja etilena što prouzrokuje karakteristične simptome. Primena: Koristi se za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u mladoj (lucerka u zasnivanju) i staroj (zasnovanoj) lucerki u količini 1,5–3 l/ha, tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 10-20 cm. Mogućnost mešanja: Zbog nedovoljne efikasnosti na gorušicu (Sinapis arvensis) i divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), preparat Butoxone DB treba kombinovati sa preparatom Piano ili preparatima na bazi imazamoksa (Passat®) i to:Butoxone DB 1,5–2 l/ha + 8 g/ha Piano Butoxone DB 1,5–2 l/ha + 0,5 l/ha Passat® U kombinaciji sa preparatom Piano ne sme se koristiti okvašivač. Ove kombinacije poseduju dobra sinergistička svojstva, tako da je ukupna efikasnost znatno bolja nego njihova razdvojena primena. Preparat treba primeniti uz utrošak vode 200-400 l/ha. Posebna napomena: Do registracije preparata Butoxone DB, na našem tržištu nije bilo herbicida koji je bio efikasan na štavelj ili kiseljak (vrste iz roda Rumex), u lucerki i livadama. Butoxone – DB je ispoljio izrazitu efikasnost na ovaj korov. Fitotoksičnost: Butoxone DB nije fitotoksičan za lucerku, a prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenja na susedne, pre svega, širokolisne gajene biljke kao što su: šećerna repa, suncokret, povrće, voćnjaci i vinogradi. Karenca: Оbezbeđena vremenom primene.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less