FRONTIER SUPER 1/1
FRONTIER SUPER 1/1
Šifra: 55 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,653.20 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: dimetenamid-P (720 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: Frontier® Super je selektivni herbicid za suzbijanje korova u sledećim usevima: kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa i krompir. Količina primene u svim gore navedenim usevima je:1,0 – 1,2 l/ha (10 – 12 ml na 100 m2), na zemljištima sa 1 – 3 % humusa; 1,2 – 1,4 l/ha (12 – 14 ml na 100 m2), na zemljištima sa 3 – 5 % humusa. Uz utrošak vode 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l na 100 m2, primenom posle steve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva i korova (faze 00-09 BBCHskale). Deluje kao inhibitor masnih kiselina. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine:Jednom na istoj povšini u toku godine. Primena iz vazduhoplova: Nije dozvoljena. Mešanje sa drugim pesticidima: Može mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja kukuruza, i to u: kukuruzu, sa preparatima na bazi linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina; suncokretu, sa preparatima na bazi linurona, flumioksazina i fluorhloridona; soji, sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona i metribuzina; krompiru, sa preparatima na bazi metribuzina, flurohloridona i linurona; šećernoj repi, sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazina. Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Prevashodno zemljišni herbicid. Može se primeniti i posle nicanja, ali je folijarno delovanje slabo ili ga ne ispoljava. Biljke ga usvajaju korenom i epikotilom, a dalja translokacija je veoma ograničena. Karenca a.m.: za sve useve karenca je obezbeđena vremenom primene preparata HRAC klasifikacija a.m.: Grupa K3 DIMETENAMID-P (dimethenamid) Dimetenamid-P (dimethenamid-P) Organska: Ne Napomena: - Ako u vreme ili neposredno nakon primene dodje do zahvađenja i velikih padavina, odnosno visoke relativne vlažnosti vazduha može doći do ispoljavanja - Može se mešati sa drugim herbicidima, koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja u: - kukuruzu prepati na bazi: izoksaflutola, flumioksazina, pendimetalina; - suncokretu prepati na bazi: azafenidina, flumioksazina, flurohloridona; - soji prepati na bazi: flumioksazina, klomazona, metribuzina; - krompir prepati na bazi: metribuzina, flurohloridona; - šećernoj repi prepati na bazi: metamitrona, hloridazona;

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less