AFFINITY PLUS 1/1
AFFINITY PLUS 1/1
Šifra: 5434 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 5,489.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Klasa: Neselektivni kontaktni herbicid Aktivna materija: Karfentrazon-etil 60 g/l Formulacija: ME – mikroemulzija Pakovanje: 1l Proizvođač: FMC Karenca: 3 dana – krompir, soja; 7 dana – jabuka Plodored: nema ograničenja Radna Karenca: : do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja Primena: USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE JABUKA (zasadi stariji od 4 godine) 0,3 (3 ml na 100 ㎡) U proleće nakon nicanja korova u zasadu jabuke KROMPIR (desikacija cime) 1,0 (10 ml na 100 ㎡) Pred vađenje krompira, kada je krompir u fenofazi 90 BBCH i više SOJA (desikacija) 1,0 (10 ml na 100 ㎡) Soja u fazi zrenja tj. kada je 30% listova opalo DELOVANJE: aktivna materija spada u grupu N fenil triazinona. Biljka ga usvaja lišćem, a u biljci iskazuje ograničeno sistemično delovanje. Deluje kao inhibitor protoporfirinogen oksidaze. Aktivna materija Karfentrazon-etil spada u HRAC grupu 14 (ranije E). SPEKTAR DELOVANJA JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I NEKE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: oštra vlasulja (Bromus sterilis), obični tarčužak (Capsella bursa-pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), broćika obična (Galium mollugo), sitni zdravac (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), obični lanilist (Linaria vulgaris), sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensis), vrežasti ljutić (Ranunculus repens), obični štavelj (Rumex crispus), istočna goluždravka (Senecio vernalis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), razvodnik pomoćnica (Solanum dulcamara), obična dimnjača (Fumaria officinalis), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), velika bokvica (Plantago major), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), mišjakinja (Stellaria media), pršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), ptičja grahorica (Vicia cracca), obični maslačak (Taraxacum officinale) PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primeniti u zasadima jabuke mlađim od 4 godine. Ako se primeni prema uputstvu nema fitotoksičnih efekata na jabuci starijoj od 4 godine. Folijarno, uobičajenim uređajima za prskanje, traktorskim ili leđnim prskalicama. Za bolje usvajanje herbicida od strane biljke poželjno je najmanje 4 do 5 sati osunčavanja. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha. Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less