CHIEF MAX PAK (chief 12x1lit+nicogan 12x1it)
CHIEF MAX PAK (chief 12x1lit+nicogan 12x1it)
Šifra: 5016 JM: PAK
Cena (mpc)
  • 35,310.00 RSD
Na lageru 1 Ima
Količina

PAKET SADRŽI: (za 10 ha) Chief - 12 l Nicogan - 12 l CHIEF Mezotrion 100 g/l DELOVANJE: selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih - pepeljuga obična (Chenopodium album), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), tatula obična (Datura stramonium), poljska gorušica (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium), pomoćnica (Solanum nigrum) i višegodišnjih širokolisnih korova - palamida njivska (Cirsium arvense), enika obična (Lepidium draba). PRIMENA: Kukuruz - u količini od 1-1,2 l/ha; posle nicanja useva NICOGAN 40 SC Nikosulfuron 40 g/l DELOVANJE: selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih- poljska gorušica (Sinapis arvensis L.) proso korovsko (Echinochloa crus-galli), Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), divlji sirak (Sorghum Halepense) i širokolisni- boca obicna (Xanthium strumarium), pepeljuga (Chenopodium album), pomocnica(Solanum nigrum), tatula obična (Datura strumarium), gorčika obična (Sonchus oleraceus).; višegodišnjih uskolisnih - sirak (Sorghum Halepense) i širokolisnih korova -njivski poponac (Convolvulus arvensis), palamida (Cirsium arvense). PRIMENA: Kukuruz - u količini 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova; kukuruz 2-8 razvijenih listova, a korov 2-6 razvijenih listova, u količini 1,25 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova; sirak visine 15-20 cm.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?