AGIL 1/1
AGIL 1/1
Šifra: 5 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 3,811.50 RSD
Na lageru 4 Ima
Količina

Aktivna materija: propakvizafop (100 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: Agil® je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Primenjuje se u usevima: - suncokreta, soje, šećerne repe i crnog luka. - jednokratno, tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, u količini: a) 0,8 l/ha (8 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova; b) 1 l/ha (10 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih travnih korova; - u split aplikaciji, prvo tretiranje izvršiti kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, a drugo tretiranje izvršiti dve nedelje posle prvog, u količini: a) 0,4 + 0,4 l/ha (4 + 4 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova; b) 0,5 + 0,5 l/ha (5 + 5 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih travnih korova. 2) krompira, paradajza, graška, šargarepe i kupusa, tretiranjem posle nicanja useva i korova, kada su korovi u fazi 3 lista u količini 1 l/ha (10 ml na 100 m2) Primenjuje se traktorskim i leđnim prskalicama uz utrošak 200-400 l/ha vode (2-4 l vode na 100 m2). Spektar delovanja: Dobro suzbija:proso korovsko (Echinochloa crus-galli), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), vrste iz roda Setaria sp.(muhari), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense s.), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense r.); Zadovoljavajuće suzbija:pirevina obična (Agropyrum repens); Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Jednom u jednokratnoj ili split primeni Mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja: Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova zbog antagonizma, ali ni sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Fitotoksičnost:Fitotoksično je ukoliko se primenjuje na temperaturama preko 25°C, zbog visokog sadržaja emulgatora. Karenca: 30 dana za suncokret, soju, šećernu repu, crni luk, krompir, paradajz, šargarepu i kupus 40 dana za grašak Napomene: -Optimalno vreme primene u usevu suncokreta je kada je usev u fazi od 4 do 6 razvijenih listova. -Ne sme se primenjivati na temperaturama preko 25°C, u usevima lisnatog i korenastog povrća i u zasadima jagodičastog voća. -Sredstva za zaštitu bilja za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primenjivati 7 dana pre ili posle primene Agil®. -Ne sme se primenjivati u stresnim uslovima, na visokim temperaturama, u slučaju dugotrajne suše, kad je usev u lošem kondicionom stanju, kad je zemljište niske plodnosti i dr. Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu lipida. Inhibira aktivnost enzima acetil CoA karboksilaze (ACCase) zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom, a može i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): 30 - luk, šećerna repa, suncokret. HRAC klasifikacija a.m.: A Organska: Ne

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less