SINAMON 1/1
SINAMON 1/1
Šifra: 4991 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,163.25 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: Imazamoks (40 g/l) Primena: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova SOJA, GRAŠAK I LUCERKA: u količini 1-1,2 l/ha. Vreme primene: kada su usevi u fazi 2-3 trolista (faza 11-13 BBCH skale), a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6 listova. Sinamon je efikasan na korove: -u količini 1 l/ha:hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), tatula (Datura stramonium), dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), maslačak (Taraxacum officinale), persijska čestoslavica (Veronica perisca) i čičak (Xantium strumarium); -u količini 1,2 l/ha:pored gorenavedenih korova i na korove:teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac (Bylderdykia convolvulus), obična pepeljuga (Chenopodium album), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum) i kopriva njivska (Lamium amplexicaule). Slabije deluje na korove: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis) i njivska lubeničarka (Hibiscus trionum). Mogućnost druge primene Može se primenjivati u suncokretu tolerantnom na herbicide iz grupe imidazolinona. Mogućnost mešanja: Sinamon se može mešati sa drugim preparatima radi proširenja spektra delovanja kao što su Savazon 480 i Piano ili sa drugim sredstvima namenjenim za suzbijanje širokolisnih korova. Ne mešati sa sredstvima za suzbijanje travnih korova. U slučaju primene u tank-miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacije. Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: 35 dana za soju, grašak, pasulj, lucerku, za suncokret (RIMI hibridi) karenca je obezbeđena vremenom primene preparata. Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita (6 sati). HRAC klasifikacija a.m.: B Organska: Ne Napomena: - U usevima soje, pasulja, graška, RIMI hibrida suncokreta i lucerke stresni uslovi mogu prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva. - Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati: soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan na imidazolinone (RIMI hibridi). - Plodored: 4 meseca posle primene preparata na tretiranim površinama mogu se sejati: ječam, pšenica, raž, ovas, suncokret i duvan; 9 meseci posle primene mogu se sejati: kukuruz, krompir i pirinač, a 12 meseci posle primene mogu se sejati: uljana repica i šećerna repa. - U toku primene sprečiti zanošenje preparata na susedne oseljive useve (lisnato povrće, šećerna repa). - Može biti fitotksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less