SKAUT SC 1/1
SKAUT SC 1/1
Šifra: 4987 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,867.80 RSD
Na lageru 13 Ima
Količina

Aktivna materija: mezotrion (480 g/l) Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Primena: Primenjuje se u usevima kukuruza (merkantilnog i silažnog) u količini 0,15-0,25 l/ha (1,5-2,5 ml na 100 m2) + 0,5% okvašivača Alteox Wet 40,kada je usev u fazi 2 -8 listova (faze 11-18 BBCH skale),. a korovi u fazi 6-8 listova. Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju i listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Karenca a.m.: OVP - kukuruz. Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita (6 sati). HRAC klasifikacija a.m.: F2 Organska: Ne Napomena: - Plodored - Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less