EQUIP 1/1
EQUIP 1/1
Šifra: 45 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,906.48 RSD
Na lageru 26 Ima
Količina

Nacin delovanja:Foramsulfuron aktivna materija preparata Equip zaustavlja sintezu enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) što izaziva blokadu sinteze aminokiselina neophodnih za deobu ćelija meristema korovskih biljaka. Izoksadifen-etil je protektant, koji deluje tako da ubrzava razgradnju foramsulfurona u meristemu kukuruza dok se razgradnja ne odvija u korovskim biljkama. Primena: koristi se u usevu: kukuruza u količini primene: 2-2,5 l/ha (20-25 ml na 100m2). Vreme primene u odnosu na usev: kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale). Vreme primene u odnosu na korove: uskolisni korovi u fazi 1-5 listova, a širokolisni u najranijoj fazi porasta. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Broj tretiranja u toku godine: jednom ili u split aplikaciji: 1,5 l + 1 l. Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi. višegodišnji uskolisni (travni) korovi: - divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) jednogodišnji uskolisni (travni) korovi, kao što su: - proso korovsko (Echinochloa crus-galli) - proso vlasasto (Panicum capillare) muhar sivi (Setaria glauca) - sirak divlji iz semena (Sorghum halepense); jednogodišnji širokolisni korovi, u ranom stadijumu porasta, kao što su: - lipica teofrastova (Abutilon theophrasti) - štir bljutavi (Amaranthus blitoides) - štir obični (Amaranthus retroflexus) - ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia) - tatula obična (Datura stramonium) - samonikli suncokret (Helianthus annus) - kereće grožđe (Solanum nigrum) - čistac jednogodišnji (Stachys annua). Dodatna uputstva za optimalno delovanje: za efikasno suzbijanje najopasnijih širokolisnih korova preporučuje se primena u kombinaciji sa herbicidom Laudis; pre upotrebe pakovanje obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C; ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba Equip-a; primena preparata Equip ne ograničava plodored. Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):Obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less