STRABON 1/1
STRABON 1/1
Šifra: 4146 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,588.85 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.
Količina

Aktivna materija: fluroksipir-meptil (288 g/l) Primena: Kod strnih žita se primenjuje u količini od 1 l/ha, u fazi razvoja tri lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 po BBCH skali), a korovi u fazi intenzivnog porasta. Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini. Napomena: Nema ograničenja u pogledu izbora useva koji se mogu sejati u normalnom plodoredu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, ne sejati soju 14 dana nakon primene ovog preparata. Sprečiti zanošenje na susedne biljke jer može izazvati fitotoksične efekte na osetljivim širokolisnim gajenim biljkama. Ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) zbog ispirljivosti. Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Maton, kao i preparatima na bazi aktivnih materija metsulfuronmetil, MCPA, florasulam i tribenuron-metil. Bez prethodne provere ne mešati sa drugim preparatima. Mehanizam i način delovanja a.m.: Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom, a u manjoj meri izdankom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - pšenica, ječam, voće, grožđe. HRAC klasifikacija a.m.: O Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa), zbog ispirljivosti. - MBT: jednom.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET
Hemoslavija

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?