SIKARIO 20/1
SIKARIO 20/1
Šifra: 4119 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 8,700.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Herbicid u obliku koncentrovanog rastvora – SL, svetlosmeđe boje SASTAV PREPARATA: Aktivna materija: GLIFOSAT-IPA SO (GLIFOSAT) NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Glifol je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bingo, Glifosav, Glifohem, Glifomark... On (Glifol) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat. Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom. Primena: neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanjezeljastih i drvenastih jednogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze,na strništima, u šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama: 1. U zasadima voća (jabuka, kruška, višnja, šljiva, kajsija, maslina) i vinove loze, u količini: 2 – 4 l/ha (20–40ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; 4 – 8 l/ha (40–80ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; 8 – 12 l/ha (80–120ml na 100 m2), za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova; Primenjuje se sa zemlje uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). 2. U kulturama i sastojinama belog i crnog bora: u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2), za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, od polovine avgusta pa do kraja vegetacije, primenom iz vazduhoplova i uz upotrebu 75-90 l/ha vode; 3. U kulturama i sastojinama smrče: u količini 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2), za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, od polovine avgusta pa do kraja vegetacije, primenom iz vazduhoplova i uz upotrebu 75-90 l /ha vode; 4. U šumskim rasadnicima: u količini 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika, primenom sa zemlje i uz upotrebu 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2) vode; 5. Za suzbijanje izbojaka i izdanaka iz panjeva: tretiranjem panjeva odmah posle sečestabala, sa rastvorom koncentracije 1 % (100 ml u 10 l vode), u periodu maj-decembar. 6. Za tretiranje strništa, u količini 3-10 l/ha (30-100 ml na 100 m2), primenom sa zemlje i uz upotrebu 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) vode; 7. Na livadama i pašnjacima: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; Primenom sa zemlje i uz upotrebu 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) vode; 8. Za desikaciju uljane repice: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), tretiranjem 14 dana pred žetvu, primenom sa zemlje uz utrošak 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) vode; 9. U suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja: u količini 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), tretiranjem sa zemlje uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2); 10. Na nepoljoprivrednim površinama: u količini 3-12 l/ha (30-120 ml na 100 m2), tretiranjem sa zemlje uz upotrebu vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: za navedene namene je dva puta, osim za desikaciju uljane repice jednom u toku godine. KOLIČINE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA I VREME PRIMENE ZA SUZBIJANjE ODREĐENIH VRSTA KOROVA, UZ UTROŠAK VODE 200-400 l/ha: 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena spp., Bromus spp., Setaria spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta; 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za vrste Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium spp., Galinsoga parviflora, Galium aparinae, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta; 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za vrste Panicum spp., Festuca spp., Cardaria draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens tretiranjem pred cvetanje i u cvetanju; 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem kada je sirak od 40-50 cm visine pa do faze metličenja; 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja, a za vrste Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja; 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za Convolvulus arvensis tretiranjem u fazi cvetanja; Cynodon dactylon tretiranjem u fazi od 15-20 cm do početka klasanja; Rubus spp. tretiranjem u vreme nedozrelih plodova i Cyperus rotundus, Erigeron canadensis, Phragmites communis, Typha spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja; 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za Equisetum arvense tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja. KOLIČINE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA I VREME PRIMENE ZA SUZBIJANjE ODREĐENIH VRSTA KOROVA UZ UTROŠAK VODE 100–200 l/ha: 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2) za Agropyrum repens, tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir); 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za Cirsium arvense, tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir); 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) za Convolvulus arvensis, kada je korov visine 20-40 cm na strništima i u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika; 3 l/ha (30 ml na 100 m2) za Sorghum halepense iz rizoma, kada je korov visine 15-30 cm; na strništima i u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika; 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2) za jednogodišnje korove, kada su korovi visine 10-15 cm u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir).

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less