ARION PRO 500ML
ARION PRO 500ML
Šifra: 4036 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 947.10 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Primena: ARION PRO je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širkokolisnih korova u usevu kukuruza bez poduseva. Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml na 100m²): Jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi:pelenasta ambrozija (Abrosia artemiisifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), kamilica (Matricaria chamomile), crna slačica (Brassica nigra), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris), smrdljiva kopriva (Galeopsis dubia), mala kopriva (Urtica urens), štir obični ( Amaranthus retroflexus), pomoćnica obična (Solanum nigrum), bulka obična ( Papaver rhoeas), lipica teofrastova ( Abutilon theohrasti), konica obična (Galisnoga parviflora), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), sunceljubiva mlečika (Euphorbia helioscopia), broćika lepuša (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), štavalj (Rumex csrispus), obična vija (Medicago lupulina), oranjica obična (Descurainia sophia) i grahorica njivska (Vicia sativa). Višegodišnji širokolisni korovi:gorčika poljska (Sonchus arvensis), ladolež (Calystegia sepium), pelen crni (Artemisia vulgaris), poponac njivski (Convolvulus arvensis) i renika obična (Lepidium draba). Preparat se primenjuje: Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale). U količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²). Utrošak vode:200-400 l/ha Plodored:U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i sirak ukoliko je prošlo 45 dana od primena preparata. Kompatibilnost:Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklopira, diflufenzopira. Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda. MBT:u toku jedne godine jednom. Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz Radna karenca:Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju. 6-12 h posle primene do sušenja depozita.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET
Hemoslavija

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?