DEVRINOL 45F 0.1
DEVRINOL 45F 0.1
Šifra: 40 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 409.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

DEVRINOL 45-F Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja) Ekskluzivni distributer: Agromaster PRIMENA: DEVRINOL 45-F se primenjuje kao sistemični herbicid u zasadu jagode, u količini 3-6 l/ha (30-60 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u vreme mirovanja vegetacije, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm. U paprici i paradajzu, primenjuje se u količini od 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm. U kelju, kupusu i karfiolu se primenjuje u količini: 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm. U duvanu, 3 l/ha (30 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u lejama za proizvodnju rasada, pre setve, ili, 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz inkorporaciju na 2-5 cm dubine. U zasadima voća i vinove loze, 7-10 l/ha (70-100 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u proleće, pre nicanja korova ili posle obrade zemljišta, uz plitku inkorporaciju od 2-5 cm dubine. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²). SPEKTAR DELOVANJA Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 2,5-6 l/ha: svračica crvena (Digitaria sanguina-lis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum hale-pense), štir obični (Amaranthus retroflexus), dvozub obični (Bidens tripartita), pepeljuga običana (Che-nopodium album), tušt obični (Portulaca oleracea), loboda obična (Atriplex patula), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), konica obična (Galinsoga parviflora). Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 7-10 l/ha, a zadovoljavajuće u količini 2,5-6 l/ha: livadarka jednogodišnja (Poa annua), muhar zeleni (Setaria viridis), divlja salata (Lactuca serriola), mišjakinja obična (Stellaria media), gorčika obična (Sonchus oleraceus), dvornik ptičji (Polygonum avicu-lare), dvornik obični (Polygonum persicaria). Vrste korova koje slabo suzbija u svim količinama primene: pirevina obična (Agropyrum repens), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), vrste iz familije Brassicaceae, mrtva kopriva (Lamium purpureum), pomoćniva obična (Solanum nigrum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: DEVRINOL 45-F se može mešati sa preparatima na bazi flu-rohloridona (SPRINTER 25 EC) u zasadima voća, dok se u usevima povrća može mešati sa preparatima na bazi trifluralina. MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Jednom na istoj parceli, tokom vegetacije KARENCA: 70 dana za kelj, kupus, karfiol, OVP za v. lozu, voće, jagodu, duvan, papriku, paradajz NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (laka i peskovita zemljišta sa < 1% humusa), na tresetnim i polutresetnim zemljištima (> 10 % humusa), na izrazito suvim i izrazito vlažnim zemljištima. Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less