VOLIAM TARGO 063 SC 100ML
VOLIAM TARGO 063 SC 100ML
Šifra: 3558 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 1,534.50 RSD
Na lageru 2 Ima
Količina

Aktivna materija: hlorantraniliprol + abamektin (45 + 18 g/l) Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Primena: - kruška: suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u konc. 0,075-0,11% (7,5-11 ml/10 l vode) uz dodatak 0,25% mineralnog ulja tretiranjem na početku piljenja larvi, maksimalno dva puta u toku godine, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - jabuka: suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u konc. 0,075-0,11% (7,5-11 ml/10 l vode) tretiranjem pre početka piljenja gusenica prve generacije, u fazi pojave crne glave, maksimalno dva puta u toku godine sa intervalom između tretiranja 10-14 dana, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²); - paradajz: suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta) u kol. 0,8-1 l/ha (8-10 ml/100 m²) uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m²), maksimalno četiri puta u toku godine, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²). Mehanizam i način delovanja a.m.: - Hlorantraniliprol: Modulatori rijanodinskih receptora (diamidi) (IRAC: 28) - Abamektin: Alosterični modulatori glutamat - regulisanih kanala za jone hlora (GluCl) (avermektini) (IRAC: 6) Karenca a.m.: (u danima): 14 - jabuka i kruška; 3 - paradajz Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita Organska: Ne Napomena: - MBT: 2 puta - jabuka, kruška; 4 puta - paradajz - Ne primenjivati alternativno ovaj preparat sa preparatima na bazi abamektina i preparatima na bazi hlorantraniliprola zbog mogućnosti razvoja ukrštene rezistentnosti. - Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti jabukovog smotavca na hlorantraniliprol i obične kruškine buve na abamektin, ne primenjivati ovaj preparat u zasadima jabuke i kruške više od 2 puta. - Zbog toksičnosti za pčele, ne primenjivati ovaj preparat u vreme cvetanja useva i zasada. - Preparat ne primenjivati u zasadu kruške kada spoljna temperatura prelazi 28 C, jer u takvim uslovima efekat preparata može izostati.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less